Špecializované moduly
 • Modul Správa priestorov

  Získajte prehľad nad zmluvami a platbami. Ak ste hľadali vhodný softvér, ktorý Vám umožní vedľa Vašich bežných aktivít spravovať ešte prenájmy bytových aj nebytových priestorov, práve ste ho našli. QI využijú aj bytové družstvá a spoločnosti na správu priestorov zamerané.

  „Správa priestorov QI je riešením pre všetky typy správcovských spoločností, bytových družstiev a ďalších organizácií špecializujúcich sa na správu priestorov.“

  Podrobnosti:
  • dáva komplexný prehľad všetkých evidencií priestorov
  • zabezpečuje vysokú bezpečnosť evidovaných dát
  • umožňuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie informácií
  • poskytuje prístup k údajom odkiaľkoľvek
  • má variabilné nastavenie prístupových práv
  • obsahuje výstupy a reporty v rôznych variáciách
  • vykonáva neustálu kontrolu nad projektmi
  • zaručuje aktívnu podporu a servis

  Modul Správa priestorov je určený:

  • správcom komerčných priestorov
  • správcom bytových priestorov
  • bytovým družstvám a bytovým podnikom
 • Modul Vodárenstvo

  Prípojné miesta, vodné stočné, fakturácia - vyriešte to ľahko. Modul Vodárenstvo prináša všetky funkcie, ktoré sú pre vodárenské spoločnosti nevyhnutné. Kontrola spotreby, špecifická evidencia, spracovanie zákazníckych účtov – to je modul Vodárenstvo.

  „Modul Vodárenstvo je určený všetkým, ktorí chcú vyrábať a dodávať kvalitnú pitnú vodu alebo zabezpečovať odvod a čistenie odpadových vôd. Je špeciálne rozšírený o sadu nástrojov, ktoré uľahčujú a sprehľadňujú všetky činnosti od evidencie odberných miest a vodomerov, vykonávanie odpočtov až po periodickú fakturáciu a vyúčtovanie záloh."

  Podrobnosti:
  • za Vás vyrieši prihlášky k odberu a zmluvy so zákazníkmi
  • pomôže so správou meradiel a spracovaním odpočtov
  • podporí dispečing - v rámci svojich funkcií zvládne rozsiahle evidencie prevádzkových udalostí
  • obsahuje špecificky vyriešený servis a údržbu so zameraním na dané odvetvie
  • je nastavený na špecifické fakturácie vodného a stočného, rieši elegantne aj vyúčtovanie záloh
  • stráži saldo a umožňuje efektívnu správu pohľadávok

  3 hlavné výhody, ktoré Vám viditeľne uľahčia prácu

  Online monitoring odberných miest a prístup k mapám

  V QI môžete sledovať umiestnenie odberných miest a technických zariadení a nájsť si ich v module pre odkazy na technické a katastrálne mapy, ktorý má prepojenie na on-line mapy. QI umožňuje tiež integráciu s ďalšími systémami, ktoré bývajú vo firmách tohto zamerania využívané.

  Minimalizácia papierových evidencií a maximálna kontrola

  Vodomerné knihy, meracie protokoly vodomerov, zmluvy, prihlášky, montážne listy - všetky tieto agendy sú evidované v elektronickej podobe. V prípade potreby ich môžete ľahko vytlačiť do pripravených tlačových zostáv a formulárov.

  Automatizovaný zber informácií

  Systém QI je pripravený na automatizovaný zber dát z terénu. Použitím prenosných terminálov môžete dáta vytvoriť v elektronickej podobe priamo na mieste a nemusíte strácať čas ručným prepisovaním do databázy. Prenos dát do systému QI je otázkou chvíľky.

 • Modul Servis a údržba 

  Kompletné riešenie nielen pre servisné firmy. Ak sa zaoberáte servisom a údržbou či už cudzích zariadení alebo vlastných výrobkov, stane sa Servis a údržba QI Vašim nenahraditeľným spolupútnikom. Evidencia, procesy a vyúčtovanie už nie sú problém!

  „Komplexný prehľad o servisnej a opravárenskej činnosti vo firme. Vhodný pre každý typ firmy, ktorá sa stará o servis a údržbu cudzích alebo vlastných výrobkov.“

  Podrobnosti:
  • prehľadne informuje o tom kedy, kde a kým bolo zariadenie opravené
  • umožňuje vyhodnotiť náklady spojené so servisom technického zariadenia
  • poskytuje okamžitý prehľad o stave zariadení alebo strojov
  • zabezpečuje pohodlné sledovanie harmonogramu predpísanej a periodickej údržby
  • pomáha pri plánovaní kapacít, upozorní na plánované i neplánované odstávky strojov
  • umožňuje zmluvne podchytiť poskytovaný servis
  • rieši plánované aj ad hoc požiadavky na servis
  • obsahuje automatickú tvorbu predpísanej údržby k jednotlivým zariadeniam na základe typovo predpísanej údržby u katalógovej položky
 • Modul Doprava a špedícia

  Plánujte trasy z miesta A do miesta B efektívne. Logistika tovaru, obchodníkov a firemných procesov je vždy jedným zo stavebných kameňov efektívnej firmy. Plánujte s pomocou QI trasy, zamestnancov alebo prepravné kapacity a ušetrite veľa času!

  "V doprave potrebujeme predovšetkým detailne postihnúť jednotlivé procesy a minimalizovať náklady. Aby sme získali kompletné dáta do podnikových štatistík, musíme uľahčiť vodičom vyplňovanie dlhých staziek aj ostatných výkazov. V neposlednom rade potom zodpovedáme za starostlivú evidenciu vozidiel a ich stavu."

  Podrobnosti:
  • je užitočným pomocníkom hlavne pre dopravné a špeditérske spoločnosti, ktoré si kladú za cieľ minimalizáciu nákladov, majú záujem o kvalitné riadenie zákaziek, efektívne spracovanie administratívy aj o evidenciu pohybu samotných vozidiel
  • ponúka pohodlné spracovanie všetkých činností spojených s tuzemskou aj zahraničnou dopravou, od prijatia objednávky až po spracovanie miezd Vašim zamestnancom
  • v oblasti špedície automaticky spracováva objednávky a dopravcom plánuje efektívne trasy
  • počíta náklady na najazdený kilometer aj na prepravovaný tovar, vyhodnocuje hospodárnosť jazdy jednotlivých vodičov a umožňuje na základe toho vypočítať odmenu alebo penalizáciu
  • vie napojiť jednotlivé stazky priamo na mapový systém, generuje doklady pre poistenie vozidiel a výpočet cestnej dane
  • pomáha riešiť evidenciu spojenú so všetkými činnosťami v doprave
  • umožní Vám previazať dopravu z hľadiska prevádzkovej časti s administratívnymi činnosťami

  Čo oceňujú užívatelia modulu Doprava a špedícia:

  • širokú škálu výkazov (výkaz prevádzky, výkaz o čerpaní pohonných hmôt)
  • automatickú kontrolu zadávaných dát
  • možnosť kontroly trás vodičov (eliminácia zachádzok)
  • nadväznosť na mzdy (ocenenie šetrnej a penalizáciu nehospodárnej jazdy)
  • sledovanie množstva prevezeného tovaru (podľa zvolenej mernej jednotky)
  • detailné postihnutie typických trás
  • väzbu na mapové systémy
  • jednoduché vykazovanie jázd
  • detailnú evidenciu vozidiel
  • generovanie podkladov pre poistenie vozidiel
  • evidenciu plánovaných odstávok vozidiel
  • nadväznosť QI na tachografy
  • výpočet cestnej dane
  • evidenciu spotreby pohonných hmôt (zohľadnenie chladiacich systémov)
  • definíciu noriem spotreby
  • rýchle spracovanie stazky
  • možnosť hromadného uzatvárania stazky
 • Modul Pokladničný predaj

  Prepojte svoje pokladne s účtovníctvom. Aktuálna finančná situácia firmy sa dá jednoducho zistiť aj vďaka tomu, že každý okamih poznáte stav financií na účtoch, ale aj v pokladniach! Funkciu napojenie pokladní ocenia malé firmy aj veľké podniky.

  „Zákazník, ktorého necháme čakať, sa už nemusí vrátiť. Tovar, ktorý leží dlho na sklade, pre nás nie je zárobkový. Potrebujeme preto rýchle informácie, aby sme rýchlo uspokojili zákazníkov a ponúkli im len atraktívny tovar.“

  Podrobnosti:
  • ocenia všetky firmy, ktoré využívajú predaj pomocou pokladnice
  • je určený aj spoločnostiam, ktoré používajú rôzne druhy podpory predaja, ako vernostné programy, či zľavové kupóny a chcú poskytovať zákazníkom možnosť rýchleho a komfortného predaja
  • rieši evidenciu všetkých činností spojených s pohybom tovaru a tokom peňazí
  • umožňuje niekoľko typov vyhodnotenia predaja (za jednotlivé druhy tovaru, za pokladne za zvolené obdobia) a rôzne štatistické vyhodnotenia (zisky predajní, manká pokladníkov, celkové tržby).
  • sa bez problémov napojí na pokladničnú zásuvku aj dotykový displej. Rovnako tak umožňuje pripojenie na externé zariadenie, akými sú čítačky čiarových kódov alebo tlačiarne. Pri odvode tržby sa porovnáva skutočne odvedená tržba s teoretickou tržbou (tržby za predaný tovar podľa paragónov) a predaj sa vyhodnotí.
  • zabezpečuje presnú evidenciu predávaného tovaru a jeho ceny a v prípade prepojenia s ďalšími modulmi vytvorí po predaji skladovú výdajku a zabezpečí odpísanie zo stavu zásob
  Medzi ďalšie funkcie patrí napríklad
  • Pokladničný predaj s off-line vyskladnením
  • Ovládanie pokladničnej zásuvky a zákazníckeho displeja
  • Fiškálne funkcie
  • Štatistiky pokladničného predaja
  • Platobné karty a iné spôsoby platenia
  • Vernostne programy a predajné akcie
  • Výroba cenoviek a etikiet